Náš tím

Náš odborný tím spolupracovníkov

JUDr. Ing. Dagmar Čierna, LL.M., MBA Monika Hujová Erika Piková

daňový poradca
mediátor

účtovníctvo: 
právnické osoby 
fyzické osoby 

mzdy a personalistika
ochrana osobných údajov

JUDr. Ing. Viera Fraňová Mária Gabašová Ing. Jaroslav Rojko

daňový poradca
mediátor
správca konkurznej podstaty

účtovníctvo: 
právnické osoby neziskové
organizácie

audítor

 

Napíšte nám!
S čím by ste potrebovali pomôcť? *
Meno *
E-mail *
Telefón *
* Povinné údaje